Проучване с цел анализ на нуждите по отношение на когнитивни предизвикателства, умения и обучителни нужди

Предоставям изричното си съгласие за: *

Да Не
Участието ми в гореспоменатото проучване и за последващата обработка на предоставените от мен данни и информация, както е описано по-горе:
Моята електронна поща и други данни за контакт ще осигуря, за да можете да се свържете с мен и да ме информирате за напредъка на проекта и бъдещите дейности:
Моята електронна поща и други данни за контакт ще предоставят, за да можете да се свържете с мен и да ме информирате за други проекти, в които участвате, които са подходящи за мен:

Вашият имейл (незадължително):

Пол: *

Възраст: *


Изправям се пред следните предизвикателства, свързани със здравето:

Ако сте избрали друго, моля, посочете какви физически предизвикателства?

Моля отбележете честотата на използване на всяко едно от посочените устройства: *

всеки денняколко пъти седмично няколко пъти месечно никога
Мобилен телефон
Мобилен телефон с дисплей, управляван с докосване
Таблет
Лаптоп
Електронна книга
Настолен компютър

Капацитет на паметта *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Лесно запомням какво трябва да правя всеки ден
Обикновено помня къде оставям личните си вещи (ключове, телефон, документи и др.)
Обикновено помня дати за събития и информация от миналото
Лесно запомням неща, които трябва да свърша (срещи с хора, лист с покупки, взимане на лекарства и др.)

Капацитет на вниманието *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Оставам фокусиран/а независимо от разсейващи фактори
Оставам фокусиран по отношение на определена задача за сравнително дълъг период от време (напр. да прочета дълъг текст)
Намирам за лесно да правя две неща едновременно.
Оставам концентриран/а когато шофирам.

Капацитет на зрителна памет *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Когато мисля за нещо аз мога да го визуализирам като картини и сцени
Лесно боравя с пътни карти
Лесно боравя и разбирам диаграми

Капацитет за планиране и целесъобразност *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Лесно разбирам причините за формулиране на идея
Лесно разрешавам проблеми
Лесно мога да планувам и организирам нещо, свързано с конкретна цел.

Капацитет за бързо справяне *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Мога лесно да пресметна стойността на покупките си.
Мога бързо да реагирам и да се адаптирам в нова среда.
Мога лесно да пресмятам на ум.

Капацитет за дейности в периодичен цикъл *

Много трудно се справямЧесто срещам проблемиПонякога срещам проблемиНямам проблеми с товаНе мога да преценя
Мога лесно да подредя логическата подредба на дадени дейности
Мога лесно да планирам дейности и събития стъпка по стъпка

Моля, оценете значението на всяко твърдение: *

маловажноможе би е важноважно емного е важно
Лесно използвам мобилен телефон.
Мога да чета вестници през интернет.
Използвам имейл за да комуникирам с мои приятели и членове на семейството.
Използвам Скайп и други онлайн инструменти за чат за да общувам с приятели и семейството.
Използвам Facebook, Twitter, Instagram
Използвам телефона си/таблета си/компютъра си за да обработвам снимки и видеа
Използвам електронни устройства за да подам годишната си данъчна декларация или за други декларации към институции
Пазарувам чрез интернет.
Проверявам си банковата сметка чрез интернет.
Проверявам си електронното си здравно досие и моята застраховка през интернет.

Моля, оценете уместността на методите по-долу, за да научите нови технологии: *

Не е подходящоНе знамможе би е добра идеяОпределено е подходящо
Лесно уча по време на срещи лице в лице в група с други хора.
Лесно уча по време на срещи лице в лице индивидуално.
Лесно мога да се обучавам чрез интернет.
Лесно се обучавам чрез метода на комбинирано учене (лице в лице и през интернет)
Лесно уча, когато го правя с приятели и познати.
Лесно се уча от мои връстници.

През свободното си време харесвам: *

Да Не
Обичам да играя игри (Судоку, кръстословици и др.)
Обичам да играя Скрабъл, карти, Монопол и др.
Обичам да играя шах и табла
Обичам да научавам нови неща от книги, филми, и др.
Обичам да излизам с приятели и да планираме дейности заедно
Ако е друго, моля посочете