Проучване с цел анализ на нуждите по отношение на когнитивни предизвикателства, умения и обучителни нужди

Моля, използвайте съответната връзка по-долу, за да вземете участие в проучването и да ни помогнете да идентифицираме предизвикателствата, пред които се изправяте по отношение на ежедневните когнитивни умения и свързаните с тях възможности за обучение / обучение и методи. 

Участието е доброволно, вашите отговори са поверителни и ще се използват само за целите на проучването. Вашето име не се изисква, а попълненият въпросник ще бъде анонимен. Ако желаете да получите резултатите от това изследване по електронна поща, моля да ни дадете своя имейл адрес и ние ще се свържем с вас след като всички данни ще бъдат събрани и анализирани (в края на месец юли 2019 г.).


Английска версия | Българска версия | Фламандска версия | Френска версия | Austrian version| Гръцка версия | Турска версия