Очаквайте скоро…

Връзки към резултатите ще се появят веднага след като бъдат налични!

Доклад

Анализ на потребностите на целевите групи, характеристики и очаквания

Учебно съдържание и схема за обучение

Обекти на обучението за развитие на когнитивните умения (Памет, Внимание, Визуално възприятие, разсъждение и планиране, скорост на обработка и последователна обработка на информацията) и схема за обучение на възрастни.

Мобилни игри

Шест подходящи игри за памет, внимание, визуално възприятие, разсъждение и планиране, скорост на обработка и последователна обработка на информацията.Ръководство за обучители

Ръководство за обучители (разяснения за изискванията за софтуер и хардуер, сценарии и методи за обучение)


Мобилна платформа за обучение

Мобилна обучителна платформа (включва описание, цели, линкове към  игрите, визуализации от разработените 6 игри)

Онлайн инструмент за оценка

Онлайн инструмент за оценка (включва материали предназначени за обучители за предварителна и заключителна оценка, за да проследяват когнитивното развитие на възрастните хора 


Свържете се с нас, за да организираме демонстрация!