Project Outputs

 

                         

          Scope report  (IO1)

Анализ на потребностите на целевите групи, характеристики и очаквания

                             

Learning content and training scheme (IO1)

Cognitive skills learning objects (Memory, Attention, Visual perception, Reasoning & planning, Processing speed, Sequential processing) and a cognitive skills based training scheme  for older people

                                 

                   Mobile games (IO2)

Шест подходящи игри за памет, внимание, визуално възприятие, разсъждение и планиране, скорост на обработка и последователна обработка на информацията.      

Methodology 

 Games Details  (IO2)  

(Description, goals and links of the games with visual screens from games)

Online assessment tool Trainers Manual (IO3) 

Онлайн инструмент за оценка (включва материали предназначени за обучители за предварителна и заключителна оценка, за да проследяват когнитивното развитие на възрастните хора 


Свържете се с нас, за да организираме демонстрация!