Проектът бе представен по време на Lifelong Learning Week 2019, събитие “От политиките към практиките“, проведено на 6 Септември 2019 в гр. Брюксел, Белгия и организирано от Европейската Комисия