Проектът бе представен по време на международно събитие в рамките на проекта SHELDON, което се проведе на 26 Юли  2019,в Каварна, България