Проектът бе представен по време на международно събитие в рамките на проекта TESI, проведено на 31 Октомври 2019г. В гр. Пловдив, България и организиранот от ПУ „П. Хилендарски“