Belgen en Internet : de volledige analyse.

In België is ongeveer 85% van de internetgebruikers en iets meer dan 50% van de bevolking actief op sociale netwerken, waarvan 78% mobiel is. Dit zijn de eerste lessen die we kunnen trekken uit de Belgische algemene context die vorige maand door het sociale agentschap We Are werd gepubliceerd.

Met de analyse van het internetverbruik van de Belgen - met "Belgen" bedoelen we voor de rest van het artikel Belgische volwassenen van 16 tot 64 jaar online - kunnen we veel lessen trekken.

Opgemerkt moet worden dat het ook relevant zou zijn geweest om de 64-plussers te bestuderen. De tijd die ze bij het pensioen krijgen, maakt ze tot kwalitatieve statistische onderwerpen. Niet voor niets zijn er 390.000 Facebook-lijsten in België.

Meer details op:
 https://www.digimedia.be/News/fr/19205/les-belges-et-internet-l-analyse-complete.html