Games voor senioren

Tablet gebaseerd cognitief gaming platform voor senioren

 

Oudere volwassenen zullen eerder bang zijn hun mentale vermogens te verliezen dan hun fysieke vermogens. Het wordt nu duidelijk dat cognitieve gezondheid en preventie van dementie levenslange bezigheden moeten zijn.

Cognitie is een combinatie van processen, waaronder opletten, leren en reageren op objecten in de omgeving en het gebruiken van taal en geheugen. Als de cognitie wordt aangetast, kan een persoon problemen hebben met het uitvoeren van alledaagse taken. Cognitieve training is een belangrijk hulpmiddel om het cognitieve vermogen zo scherp mogelijk te houden of om reeds moeilijke situaties te verbeteren. Het trainen van elementaire cognitieve vaardigheden zal naar verwachting ook een positieve invloed hebben op hoe mensen hun dagelijkse vaardigheden uitoefenen, zoals het beheren van hun financiën of medicijnen.

Cognitieve training is gebaseerd op het idee dat de hersenen ten goede kunnen veranderen.

We weten dat de hersenen suggereren dat ze op spieren lijken: net zoals fysieke training fysieke vermogens verbetert, verbetert cognitieve training (of hersentraining) de cognitieve (of mentale) vermogens.

Cognitieve training maakt gebruik van begeleide oefeningen voor een reeks taken met betrekking tot geheugen, aandacht of andere hersenfuncties. Deze training kan vele vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld op de computer worden uitgevoerd of persoonlijk worden afgeleverd, individueel of in kleine groepen. Maar het gaat meestal om het gebruik van repetitieve oefeningen die ontworpen zijn om individuele (bijv. geheugen) of meerdere (bijv. geheugen en redeneren) cognitieve vaardigheden te verbeteren.

Cognitieve vaardigheden spelen een belangrijke rol bij het verwerken van informatie. Als een van de cognitieve vaardigheden zwak is, dan wordt het onthouden of gebruiken van informatie aangetast.

De Active Ageing Index (AAI) van de Europese Commissie meet de mate waarin ouderen hun volledige potentieel kunnen realiseren wat betreft deelname aan het sociale en culturele leven en zelfstandig leven. Het meet ook de mate waarin de omgeving waarin zij leven senioren in staat stelt een actief leven te leiden.

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, kunnen oudere volwassenen (het snelstgroeiende segment van internetgebruikers) baat hebben bij cognitieve interventies op basis van technologieën zoals commerciële videospelletjes en neuropsychologische softwareprogramma's. Een groot, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met gecomputeriseerde cognitieve training voor oudere volwassenen, vond dat oudere volwassenen die gedurende één uur per dag trainden, end it vier tot vijf dagen per week en gedurende 8 tot 10 weken, genoten van verbeteringen in geheugen, aandacht en snelheid van informatieverwerking. Deze training was net zo succesvol als het testen van geneesmiddelen bij het verbeteren van het vermogen om taken uit te voeren die niet direct gericht waren op training.Doelstellingen

Het project heeft tot doel een op tablet gebaseerd cognitief gaming platform voor senioren te ontwikkelen voor gebruik in groepsverband, met meerdere cognitieve strategieën. Deze worden uitdagender naarmate de prestaties verbeteren. 

Het tablet gebaseerd cognitief gaming platform ontwikkelt zich volgens het cognitieve trainingsprogramma dat gericht is op het vergroten van de algemene cognitieve en sociale functies. 

Op deze manier kunnen senioren leuke groepsactiviteiten bijwonen om de tablet games te gebruiken die betrekking hebben op het geheugen, de aandacht, het redeneren en plannen, de verwerkingssnelheid en sequentiële verwerking.

Odoo CMS - a big picture


Doelgroepen


Senioren die 55+ jaar oud zijn

Senioren met lichamelijke beperkingen


Senioren met permanente gezondheidsproblemen (diabetis, lichte dementie, lichamelijk letsel)


Trainers van oudere mensen


Project Prioriteiten

VOLWASSENENONDERWIJS

Verbetering en uitbreiding van het aanbod van hoogwaardige leermogelijkheden afgestemd op de behoeften van individuele laaggeschoolde of laaggekwalificeerde volwassenen

HORIZONTAAL

Sociale inclusie

Relevante onderwerpen

Toegang voor benadeelden, ICT - nieuwe technologieën - digitale competenties, gezondheid en welzijn