Senioren en Tablets....

De Delegatie voor Internetgebruik heeft onlangs een witboek gepubliceerd met de titel "Senioren en interactieve tablets", waarin een hele reeks aanbevelingen wordt gedaan aan fabrikanten en serviceontwerpers om, en ik citeer, "de toe-eigening van mobiele hulpmiddelen en diensten door oudere gebruikers te vergemakkelijken".

Meer details op:
https://www.cnetfrance.fr/news/des-seniors-et-des-tablettes-39777171.htm