Проектът бе представен по време на международно събитие в рамките на проекта PT-CARE , съвместно с Община Златоград, България на 04 Септември 2019г.