Διάδοση του έργου κατά την εκδήλωση προώθησης του έργου PT-CARE που διοργανώθηκε από τον Δήμο του Ζλάτογκραντ στην Βουλγαρία στις 04 Σεπτεμβρίου 2019