Игрите са тук !

Можете да щракнете за изтегляне на игрите на вашия таблет или мобилен телефон от връзките по-долу  Връзки към играта; 

Ние ценим Вашето мнение!

Памет

Игра за запаметяване и припомняне на малък обем информация за настоящата ситуация

Внимание

Игра за запазване на концентрация върху задача за продължителен период от време, и работа по няколко задачи едновременно

Визуално възприемане

Игра за възприемане, анализиране и мислене във визуални образи

Разсъждаване и планиране

Игра за размисъл, планиране и формиране на идеи, решаване на проблем, проверка за грешки и промяна, ако е необходимо

Скорост на обработка

Игра за бързо изпълняване на когнитивни задачи от потребителя, което е важно умение за разрешаване на сложни задачи или задачи, състоящи се от много стъпки

Последователна обработка

Игра за свързване на поредица от данни във времето, серия от звуци за създаване на думи, поредица от думи, за да се разбере историята или идеята