Hafıza

Mevcut durum hakkında küçük miktarda bilgiyi depolama ve hatırlama oyunu

Dikkat

Sürekli bir süre göreve odaklanma ve her defasında birden fazla görevi idare etme oyunu

Görsel Algı

Görsel imgeleri algılama, analiz etme ve düşünme oyunu

Muhakeme ve planlama

Fikirleri anlama, planlama ve oluşturma, bir sorunu çözmeye karar verme, hataları kontrol etme ve gerektiğinde değiştirme oyunu

İşleme Hızı

Kullanıcının kafasında bilişsel görevleri hızlı bir şekilde yerine getirme oyunu.Bu çok adımlı karmaşık işler veya görevler için önemli bir beceridir.

Sıralı işleme

Zamanla bir dizi veri girişini, kelimeler oluşturmak bir dizi sesleri, hikayeyi veya fikri anlamak için bir dizi kelimeleri birbirine bağlama oyunu