Αποτελεσματική αξιοποίηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην ενιαία εκπαίδευση

Στις 13 Απριλίου 2019, η κυρία Μαριάννα Γρηγορίου, Σύμβουλος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης στη EUROCY Innovations, πραγματοποίησε εκπαιδευτική ομιλία στη Λευκωσία στο πλαίσιο σεμιναρίων που διοργανώθηκαν για την εκπαίδευση εκπαιδευτών προδημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Η ομιλία επικεντρώθηκε στο πως οι δάσκαλοι μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την υποστηρικτική τεχνολογία ώστε να βοηθήσουν μαθητές με μαθησιακές και νοητικές δυσκολίες σε θέματα επικοινωνίας, ανάγνωσης, γραφής, κτλ. Η κυρία Γρηγορίου εξήγησε τι είναι η υποστηρικτική τεχνολογία και γιατί αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο σην τάξη. Έδωσε επίσης μεγάλο εύρος από παραδείγματα και περιπτώσεις χρήσης, χρησιμοποιώντας πολύ ελκυστικό υλκό.

Το Έργο Games4Seniors παρουσιάστηκε ως μια από τις τρέχουσες προσπάθειες της εταιρείας μας για τη δημιουργία βιώσιμου πλαισίου ενιαίας εκπαίδευσης με την αποτελεσματική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες. 


Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στη διεύθυνση: https://eurocyinnovations.com/slides/slide/8

 

Odoo CMS - a big picture