Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε σχετίζεται με το έργο. Θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό.

Send
Tablet-Based Cognitive Gaming Platform for Seniors (2018-1-TR01-KA204-058258)
info@games4seniors.eu