Ανάλυση αναγκών ατόμων 55+, σε ότι αφορά γνωστικές προκλήσεις και δεξιότητες

Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο πιο κάτω για να συμμετάσχετε στην έρευνα και να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όσον αφορά τις καθημερινές γνωστικές δεξιότητες και τις σχετικές ευκαιρίες και μεθόδους κατάρτισης / εκμάθησης. 

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της μελέτης. Το όνομα σας δεν απαιτείται και το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμο. Αν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλείστε να μας δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού συλλεχθούν και αναλυθούν όλα τα δεδομένα (εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει ως τις αρχές Ιουλίου 2019).


Αγγλική έκδοση | Βουλγαρική έκδοση | Φλαμανδική έκδοση | Γαλλική έκδοση | Austrian version| Ελληνική έκδοση | Τουρκική έκδοση