Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και ψηφιακά μέσα: καλή πρακτική

Πώς κάνεις τους ενήλικες να ενδιαφέρονται για το Διαδίκτυο; Πώς μπορείς, ως σύνδεσμος για τους ενήλικες, να συνεργαστείς με ένα τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης; Πώς υποστηρίζεις τους ενήλικες στη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού παραθύρου; Ως δήμος, πώς ενθραρύνεις τις συνεργασίες; Πώς διδάσκεις στους ενήλικες πώς να εργάζονται με έναν υπολογιστή ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή;

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-wijze-senioren/ouderen-en-digitale-media-goede-praktijken