Παρουσίαση του έργου κατά τη διάρκεια ετήσιου συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο της Καλάβριας στην Ιταλία στις 7 Νοεμβρίου 2019