Παρουσίαση στο Συνέδριο ERACON 2019, Πάφος, Κύπρος

Στις 2 Μαίου 2019, παρουσιάσαμε τα αρχικά αποτελέσματα του Erasmus+ Έργου  με τίτλο: "Πλατφόρμα Ψηφιακών Παιχνιδιών προσβάσιμη σε Φορητές Συσκευές"

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στη διεύθυνση:“Senior Citizen Cognitive Training Opportunities: A comparative Analysis

Η παρουσίαση κάλυψε καλές πρακτικές από τις χώρες εταίρους στο Έργο (Κύπρος, Τουρκία, Βέλγιο, Γαλλία, Αυστρία, Βουλγαρία) σχετικά με υφιστάμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης για άτομα ηλικίας 55+ , καθώς και αρχικά αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους (σχετικά με δεξιότητες μνήμης, δεξιότητες προσοχής και συγκέντρωσης, δεξιότητες ταχύτητας επεξεργασίας, κτλ.Φωτογραφίες από την εκδήλωση