Ένα tablet για ενήλικες άνω των 55 ετών

Μια εταιρεία στο Andenne έχει αναπτύξει το Tab Seniors, ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη εργαλείο για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180925_01231383/une-tablette-pour-les-seniors