Ενήλικες και tablets: ένας χρυσός συνδυασμός

Όταν πρόκειται για νέα gadgets, σκεφτόμαστε κυρίως νέους ανθρώπους. Αλλά το tablet θα μπορούσε να είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Διάφορες μελέτες και εφαρμογές δείχνουν ότι ένα tablet είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τους ενήλικες μεγαλύτερων ηλικιών.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-wijze-senioren/senioren-en-tablets-gouden-combinatie