Yetişkinler için oyunlar

Yetişkinler için Tablet Tabanlı Bilişsel Oyun Platformu

 

Yetişkinlerin zihinsel yeteneklerini kaybetme korkusu fiziksel yeteneklerini kaybetme korkusundan daha fazladır. 
Açıkça anlaşılıyor ki ,bilişsel sağlık ve demansı önlenme yaşam boyunca takip edilmelidir
 .

Bilişsellik, dikkat etme, çevredeki nesnelere öğrenme ve tepki verme, dil ve hafızayı kullanma gibi süreçlerin birleşimidir. Eğer biliş zayıflarsa, kişi günlük görevleri yerine getirmekte zorlanabilir. Bilişsel eğitim, biliş becerilerini mümkün olduğunca seri tutmak ya da  zor durumları iyileştirmek için önemli bir araçtır. Temel bilişsel becerilerin eğitilmesinin, insanların mali durumlarını yönetmesi veya ilaçlarını düzenlemesi gibi günlük yeteneklerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

Bilişsel eğitim, beynin sürekli gelişeceği fikrine dayanır. 

Biliyoruz ki beyin tıpkı kaslara benzer: Fiziksel eğitimin fiziksel yetenekleri geliştirdiği gibi bilişsel eğitim (veya beyin eğitimi) bilişsel (veya zihinsel) yetenekleri geliştirir.

Bilişsel eğitim, hafıza, dikkat veya diğer beyin fonksiyonları ile ilgili bir dizi görevde, daha önce yapılan pratikleri rehber olarak kullanır. Bu eğitim birçok şekilde yapılabilir. Örneğin, bilgisayarda tek tek, küçük gruplar halinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Sıklıkla, tek (örneğin hafıza) veya çoklu (örneğin hafıza ve muhakeme) bilişsel yetenekleri geliştirmek için tasarlanmış tekrarlayan egzersizlerin kullanılmasını içermektedir.

Bilişsel beceriler bilgi işlemede önemli bir rol oynar. Bilişsel becerilerden herhangi biri zayıfsa; bilgiyi kavramak, saklamak veya kullanmak güçleşir.

Avrupa Komisyonu Aktif Yaşlanma Endeksi (AAI), yetişkınlerin sosyal ve kültürel hayata katılım ve bağımsız yaşam açısından potansiyellerini ne ölçüde gerçekleştirebileceklerini ölçmektedir. Ayrıca,yaşadıkları çevrenin aktif bir yaşam sürmelerini ne kadar sağladığını da ölçmektedir.

Popüler düşüncenin aksine, yaşlı yetişkinler (internet kullanıcılarının en hızlı büyüyen bölümü), video oyunları ve nöropsikolojik yazılım programları gibi teknolojilere dayalı bilişsel girişimlerden yararlanabilir. Yaşlı yetişkinler için yapılan randomize kontrollü çalışmalar 8-10 hafta boyunca haftada 4-5 gün günde 1 saat bilgisayarlı bilişsel eğitimiyle yaşlı yetişkinlerin hafıza, dikkat ve bilgi işlem hızında iyileşmeler yaşadıklarını tespit etmiştir. Bu eğitim, doğrudan eğitimde hedeflenmeyen görevleri yapma yeteneğini geliştirmede ilaç denemeleri kadar başarılıydı.Amaçlar ve Hedefler

Proje, yaşlıların grup halinde kullanmaları için çoklu bilişsel stratejiler içeren ve performans arttıkça daha zorlayıcı olan tablet tabanlı bilişsel oyun platformu geliştirmeyi amaçlamıştır.

Tablet tabanlı oyun platformu, bilişsel eğitim programı sayesinde genel bilişsel ve sosyal işlevi arttırmayı amaçlayan bilişsel teşviki geliştirecektir.

Bu şekilde yetişkinler hafıza, dikkat,muhakeme ve planlama, işleme hızı ve sıralı işlem ile ilgili tablet oyunlarını deneyimlemek için eğlenceli grup etkinliklerine katılırlar.

Odoo CMS - a big picture


Hedef Gruplar


55 yaş üstü yetişkinler

Fiziksel engelli yetişkinler


Kronik sağlık sorunları olan yaşlı yetişkinler (diyabet, hafif seviye demans, fiziksel tahribat)


Yetişkin eğitimi eğiticileri


Proje Öncelikleri

Yetişkin Eğitimi

Bireysel desteğe ihtiyacı olan düşük vasıflı yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş yüksek kaliteli öğrenme fırsatları sağlanması, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Yatay

Sosyal İçerme

İlgili Konular

Dezavantajlılara Erişim,BİT - Yeni Teknolojiler - Dijital Yeterlilikler, Sağlık ve refah