Yakında…

Çıktıların bağlantılarını en kısa sürede görebilirsiniz!

Kapsam raporu

Hedef kitlenin ihtiyaç analizi, özellikleri, beklentileri 

Öğrenme içeriği ve eğitim şeması

Cognitive skills learning objects (Memory, Attention, Visual perception, Reasoning & planning, Processing speed, Sequential processing) and a cognitive skills based training scheme  for older people (includes training needs, objectives, action plan, initiatives, resources, assessment methods)

Mobil oyunlar

Dikkat,hafıza, görsel algı, akıl yürütme ve planlama, işlem hızı ve sıralı işleme uygun 6 oyunEğitici el kitabı

Eğitici el kitabı (açıklamalı yazılım ve donanım gereksinimleri,senaryoları ve öğretim yöntemleri)


Mobil öğrenme platformu

Mobil öğrenme platformu (Görsel ekranla geliştirilen 6 oyunun tanımları, hedefleri ve bağlantılarını içerir)

Çevrimiçi değerlendirme aracı

Online assessment tool (include evaluation materials for trainers to apply pre-test and post-test to follow older people's cognitive development steps) 


Gösteriyi düzenlemek için bizimle iletişime geçin!